Undertak & Akustik i Stockholm

Har du någon gång varit med om känslan när ventilationen på jobbet stängs av? Plötsligt är det som om en tyngd från dina axlar släppt, som om du omedvetet haft en stress i kroppen du inte ens var medveten om. Just där kommer vi på TKW Bygg & Akustik AB in i bilden. Med vår långa erfarenhet i branschen, har vi omvandlat många bullriga kontorsmiljöer till en rofylld arbetsplats där anställda faktiskt trivs.

Bred erfarenhet av undertak

Hjärnan är en fantastisk konstruktion. Vistas en person i konstant buller, vilken frekvens det än må vara, kopplar hjärnan bort det här störningarna. Det kan gälla trafikbuller, sus från en ventilation, sorlet från kollegor och så vidare. Det som dock händer är att hjärnans konsekventa arbete med detta, också tröttar ut personen väldigt mycket. Den här miljön påverkar förstås arbetsprestationen negativt och gör på det stora hela folk trötta och sura, men det här kan vi på TKW Bygg & Akustik AB råda bot på med hjälp av akustisk design.

Oönskade ljudmattor kan dämpas bort, för att inte verka så uttröttande på dem som vistas i lokalen. Med rätt utrustning och tekniskt kunnande, går det att göra mycket för att en dålig ljudmiljö ska bli en bra sådan. Det finns alltså många akustiklösningar som kan arbetas med, för att personalstyrkan på ett kontor ska uppleva att de har en behaglig arbetsplats.

Med starkt kundfokus

Kontorsmiljöer kan ha väldigt varierande problem med akustik. Varje utrymme är unikt och har egna förutsättningar för att få så bra ljudmiljö som möjligt. Ett exempel på detta kan vara så kallade storrumskontor, där det kan finnas upp till tio kontorsplatser. Sådana här miljöer kan gynna samarbetet mellan de anställda, eftersom man får jobba tillsammans med andra som har liknande arbetsuppgifter. En nackdel i sammanhanget kan vara vid exempelvis telefonsamtal. Det är oundvikligt att dessa förekommer, men på samma gång kan det vara kraftigt störande för omgivningen. Det blir svårt att jobba för de anställda, eftersom nästan alltid pågår något eller några telefonsamtal. Just de här problemen är vi experter på att lösa. Vi på TKW Bygg & Akustik AB ser med rätt utrustning till, att det blir en väldigt stor akustisk dämpning i rummet.

Vi på TKW Bygg & Akustik AB ser till att genom ett nära samarbeta med våra kunder och lyssna noggrant till deras önskemål, har vi genom åren lärt oss att det går att utforma en behaglig ljudmiljö, även i de mest komplicerade utrymmen. TKW Bygg & Akustik AB tvekar aldrig på att ta oss an utmaningar och vi arbetar alltid intensivt för att få våra projekt klara inom utsatt tid, eftersom många anställda ofta jobbar i en utsatt ljudmiljö. Behöver ett företag hjälp med estetiska lösningar när det gäller kontorsutrymmen, till exempel bygga in fula rör och ventilationssystem, är det också något vi på TKW har stor erfarenhet av. Vi genomarbetar olika förslag på hur det går att lösa just era specifika problem med den akustiska miljön.

Undertak & Akustik i Stockholm

 

Hör av dig till oss idag

Något vi på TKW Bygg & Akustik AB älskar är utmaningar och vi är alltid redo att diskutera problemlösningar som kan passa just era behov och er plånbok. Vi följer upp våra arbeten efter projektets slut, vi är väldigt måna om vår kundnöjdhet och vill gärna att folk ska återkomma till oss, när de har behov av hjälp i framtiden. Så söker ditt företag någon som kan jobba med en bra akustisk helhetslösning för dig och dina anställda, hör av dig så berättar vi mer.

 

 

Hitta hit!

 

 

 

Hem